GGD West Brabant Jaarverslag over 2016

VOORWOORD

De GGD is er voor alle burgers ongeacht leeftijd, geslacht en maatschappelijke achtergrond. We werken aan een gezondere jeugd en aan een gezonde en veilige leefomgeving. We bieden bescherming tegen infectieziekten, helpen milieuvraagstukken oplossen en zorgen voor toezicht op maatschappelijke voorzieningen zoals kinderopvang. Voor misstanden hebben we een meldpunt en voor wie niet voor zichzelf kan zorgen, bieden we maatschappelijke zorg.

Opstaan voor kwetsbaren
Voor de meest kwetsbaren in onze samenleving hebben we extra aandacht. Dus voor mensen bij wie de basale voorwaarden voor een gezond leven en positieve gezondheid ontbreken. We hebben oog voor armoedeproblematiek en laaggeletterdheid. We signaleren, ondersteunen, bieden uiteenlopende vormen van hulp, halen de juiste partners erbij en leiden toe naar de juiste zorg. Dat doen we voor onder andere dak- en thuislozen, prostituees die willen stoppen, vluchtelingen en statushouders en de groeiende groep eenzame ouderen.

Er is ook kwetsbaarheid die verscholen zit achter voordeuren of op plekken die de nieuwe toevluchtsoorden zijn van mensen in problemen, zoals op campings. De jeugd en jonge kinderen zijn hiervan vaak de dupe. Hun kwetsbaarheid beschouwen we als een extra aandachtspunt.

Samen met de gemeenten, burgers en samenwerkingspartners hebben we in 2016 veel bereikt. U leest er meer over op deze website.

Annemieke van der Zijden
Directeur Publieke Gezondheid

GGD West Brabant Jaarverslag over 2016