GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017

Highlights

Samen maken we het verschil
Om onze inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl blijven we de samenwerking zoeken, verbreden en vernieuwen. We werken samen met uiteenlopende organisaties en instellingen. Bovendien hebben we in alle gemeenten onze netwerken uitgebreid met samenwerkingspartners in o.a. de sectoren kunst en cultuur, zorg en sport en met burgers en bedrijven.

‘Tijd van je leven’
Een innovatief project met kunst en cultuur als bindmiddel om ouderen met elkaar in contact te brengen en hun mogelijke eenzaamheid tegen te gaan. Onze adviseurs Preventie & Gezondheid waren er in diverse gemeenten, waaronder Halderberge en Roosendaal, bij betrokken.

De verleiding weerstaan
Kinderen en jongeren helpen de eigentijdse verleidingen te weerstaan: roken, alcohol, drugs, gebruik van anabolen in de sport. En daar hun ouders bij betrekken. Dat deden we in Aalburg, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal en Werkendam. Steeds samen met uiteenlopende samenwerkingspartners.

Volg onze adviseurs Preventie & Gezondheid
Ga naar https://www.facebook.com/AdviseursPreventieGezondheid

Toezicht kinderopvang
In 2017 hebben we volgens planning 595 risico gestuurde inspecties uitgevoerd bij kinderdagverblijven, instellingen voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

 

Hygiëne-inspecties
Ter voorkoming van infectieziekten voeren we hygiëne-inspecties uit bij onder meer tattoo- en piercingbedrijven en seksinrichtingen. Bij tattoo- en piercingbedrijven hebben we in 2017, volgens planning, 55 inspecties uitgevoerd. Bij de inspecties van seksinrichtingen lag de focus op hygiënemaatregelen. Er zijn 15 reguliere inspecties en 12 herinspecties uitgevoerd. Daarnaast hebben we, i.s.m. de GGD’en Zuid-Holland en Rotterdam, 48 hygiëne-inspecties uitgevoerd bij internationale schepen in de haven van Moerdijk.

Vragen van burgers en gemeenten
In 2017 behandelden we 198 milieu- en gezondheidsvragen van burgers en gemeenten uit West-Brabant. De vragen gingen vooral over binnenmilieu, asbest en andere gevaarlijke stoffen en ongedierte.

Milieu-incidenten
In 2017 is bij 37 milieu-incidenten advies gevraagd aan onze gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen.

 • Gezondheid factor van belang bij ruimtelijke plannen

  Omgevingswet luidt nieuw tijdperk in

  Met de komst van de Omgevingswet hebben straks alle gemeenten de verplichting om bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen gezondheid integraal mee te wegen. “De wet luidt een nieuw tijdperk in”, aldus projectmanager Piet van de Smissen. “Maar eigenlijk is de gedachte achter de Omgevingswet belangrijker dan de wet zelf. Het gaat om een nieuwe manier van denken en doen. De vernieuwing zit ‘m in het feit dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat gezondheid in de volle breedte een plek krijgt in alle ruimtelijke ontwikkelingen.”

  Diverse gemeenten bereiden zich al voor op de Omgevingswet. Piet: “Gezondheid en leefomgeving zijn steeds actueler. Kijk naar de berichten over luchtkwaliteit en over de gevolgen van de klimaatverandering, die een bedreiging vormen voor de gezondheid. Gemeenten kunnen daar op inspelen met ruimtelijke plannen en maatregelen. Met de Omgevingswet ga je nog een stap verder. Het gaat erom dat je als gemeente je ruimte zo inricht dat er een simulerende en faciliterende werking van uitgaat voor de gezondheid van je inwoners. Het vergroenen van schoolpleinen is een praktisch voorbeeld. Het groen helpt om wateroverlast en hittestress bij extreem weer te voorkomen én nodigt uit tot bewegen en ontspannen.”

  Vingeroefening
  De Omgevingswet regelt onder andere dat gemeenten een omgevingsvisie opstellen, die als basis dient voor meer uitgewerkte omgevingsplannen en deelplannen. Enkele gemeenten zijn daarmee al aan de slag. “In Breda is onze GGD betrokken bij de ontwikkeling van het Omgevingsplan Breda Zuidwest. Onze rol is het aanreiken van informatie over de gezondheid van de inwoners. Daarnaast nemen we deel aan gesprekken met de gemeente, bewoners en andere betrokkenen. Het is een gezamenlijke vingeroefening: op zoek naar de beste manier om ruimtelijke ontwikkeling en gezondheid met elkaar te verweven.” De Brabantse GGD’en presenteren in de tweede helft van 2018 hun gezamenlijke Omgevingsscan als onderdeel van de in 2017 gelanceerde Brabantscan. “We reiken data aan over gezondheid en leefomgeving en geven gemeenten daarmee een extra instrument in handen.”

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels uitgesteld tot 2021. Piet: “Dat betekent niet dat we pas op de plaats kunnen maken. We hebben nu meer tijd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Dan hebben we die wet straks nauwelijks nog nodig.”

Feiten en cijfers

Technische hygiënezorg20172016
Primaire inspecties, tattoo en piercing5549
Inspecties Kinderopvang910574
Inspecties seksinrichtingen159
Inspecties WMO4656
Inspecties gastouders486503
Inspecties schepen4862
Medische milieukunde20172016
Vragen van burgers/gemeenten over milieu en gezondheid198178

GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017
scroll to top