GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017

Kerncijfers

Preventie van infectieziekten

Infectieziektenbestrijding2017 2016
Aantal vragen van burgers/gemeenten over infectieziekten694805
Aantal meldingen infectieziekten instellingen / locaties90113
Aangifteplichtige meldingen infectieziekten burgers421445
Niet aangifteplichtige meldingen infectieziekten240201
Reizigerszorg20172016
Aantal consulten   11.50012.343
Aantal vaccinaties17.75018.300
Soa-Sense20172016
Aantal consulten 4.6304.617
Aantal gevonden SOA
(vindpercentage steeg van 24% naar 29%)
1.3521.159
TBC-bestrijding20172016
Patiënten in behandeling2633
Aantal latente tuberculose geïnfecteerde
52x

Opstaan voor kwetsbaren

Openbare geestelijke gezondheidszorg20172016
Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Zorg & Overlast1.021704
Forensische zorg20172016
Lijkschouw714619
Arrestantenzorg1.3311.100

Gezonde en veilige leefomgeving

Technische hygiënezorg20172016
Primaire inspecties, tattoo en piercing5549
Inspecties Kinderopvang910574
Inspecties seksinrichtingen159
Inspecties WMO4656
Inspecties gastouders486503
Inspecties schepen4862
Medische milieukunde20172016
Vragen van burgers/gemeenten over milieu en gezondheid198178

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg
Percentage kinderen gescreend tov het totaal aantal kinderen
20172016
Aantal kinderen 0-4 jarigen11.38014.068Dit is het aantal kinderen 0-4 jaar woonachtig is ons werkgebied, die in aanmerking komen voor onze zorg.
Totaal aantal kinderen 0-4 jarigen bereikt14.67114.156Dit is het aantal kinderen binnen ons werkgebied die zorg hebben ontvangen.
Aantal acties49.87746.130Dit is het aantal consulten dat heeft plaatsgevonden aan de kinderen binnen ons werkgebied. Een kind ontvangt vooral tussen 0-1 jaar meerdere reguliere consulten.

20172016
Aantal kinderen 4-18 jarigen 107.675116.343Dit is het aantal kinderen 4-18 jaar woonachtig in ons werkgebied, die in aanmerking komen voor onze zorg.
Totaal aantal kinderen 4-18 jarigen bereikt30.45932.561Dit zijn de 3 contactmomenten op 5/6-, 10/11- en 13/14-jarige leeftijd en alle vervolgonderzoeken.
Aantal acties50.98852.636Dit is het aantal consulten dat heeft plaatsgevonden aan de kinderen binnen ons werkgebied. Een kind kan meerdere onderzoeken krijgen.

Aantal kinderen gescreend/onderzocht niet in GBA
20172016
Bereik van 'bijzondere' groepen 0-4 jarigen410298
Bereik van 'bijzondere' groepen 4-18 jarigen462385
Aantal verwezen kinderen (ten opzichte van het aantal kinderen gescreend en/of onderzocht)
Doorgeleid 0-4 jarigen18,3%19%1e lijns: 1.156, 2e lijns: 822, vrije toegang: 48, geïndiceerde Jeugdzorg: 377, anders: 285
Doorgeleid 4-18 jarigen20,4%30%1e lijns: 520, 2e lijns: 586, vrije toegang: 97, geïndiceerde Jeugdzorg: 44, anders: 4.914
Aantal indicatieconsulten en huisbezoeken
Indicatie van kwetsbare gezinnen 0-4 jarigen9,4%10%
Indicatie van kwetsbare gezinnen 4-18 jarigen20,1%20%

Organisatie en medewerkers

 20172016
Medewerkers - vast dienstverband287281
Medewerkers - tijdelijk dienstverband289
Medewerkers – inhuur 1226
Stagiaires54
Vaste dienstverbanden in fte 189,33199,01
Tijdelijke dienstverbanden in fte 19,996,65
Inhuur in fte 8,2315,94
Stagiaires in fte 4,333,00
Verzuimpercentage4,79%3,26%
GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017
scroll to top