GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017

Highlights

Iedere gemeente positief gezond
Sinds 2017 hanteren alle gemeenten in onze regio het begrip positieve gezondheid in hun beleid. Bij positieve gezondheid gaat het behalve om gezondheid van lijf en leden, ook over lekker in je vel zitten en over maatschappelijk meedoen. Gezond zijn betekent verder dat je zelf regie hebt over je leven en zelfredzaam bent.

Gezonde leefomgeving op de agenda
Heel Nederland krijgt in 2021 te maken met de Omgevingswet. Gemeenten moeten dan in hun ruimtelijke plannen nadrukkelijk rekening houden met gezondheid en veiligheid. Samen met de gemeenten in West-Brabant bereiden we ons actief voor op de nieuwe wet.

Steeds meer informatie beschikbaar
Gemeenten hebben in 2017 meer en betere informatie beschikbaar gekregen over de gezondheid van hun inwoners. Het kennisplatform BrabantScan.nl is gelanceerd. Ook is een website met informatie over kwetsbaarheid en kwetsbare mensen ontwikkeld: kwetsbaarbrabant.nl. Verder kennen we sinds 2017 het gezondheidspanel, dat ons in staat stelt om 4.000 burgers te bevragen over gezondheid, zorg en sociale thema’s.

Nieuw: de Ziekenhuis-CJG’er
Met onze partners zoeken we voortdurend naar nieuwe aanpakken die in het belang zijn van de gezondheid van kwetsbare groepen. In 2017 is een onderzoek gestart naar de inzet van Ziekenhuis-CJG’ers. Medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin slaan de brug tussen kinderarts en thuissituatie, zodat behalve de medische ook de psychosociale situatie van kinderen in beeld is.

Dak- en thuislozen
De sociaal-medische zorg van dak- en thuislozen zit voortaan structureel in ons takenpakket. Dat is besloten na de positieve ervaringen met ons spreekuur voor deze doelgroep.

 • Brabantscan: het nieuwe kennisplatform

  In het najaar van 2017 lanceerden we samen met de collega-GGD’en in Brabant ons nieuwe digitale kennisplatform Brabantscan. Een website met informatie over de gezondheid van onze inwoners. Met www.brabantscan.nl hebben we tal van mogelijkheden om de gezondheidsinformatie te verbreden en verder uit te diepen.

  “Gemeenten zijn gewend dat ze elke vier jaar van ons informatie krijgen over de gezondheidssituatie van hun inwoners”, vertelt gezondheidsonderzoeker Anne Meerdink. “Elke gemeente ontving zijn tabellenboek met de resultaten van ons onderzoek naar de gezondheid van verschillende leeftijdsgroepen. De informatie was opgedeeld naar diverse aandachtsgebieden zoals zorgbehoefte, leefstijl en veiligheid. Die onderverdeling vind je ook terug in de Brabantscan. Maar deze website biedt nog veel meer.

  De Brabantscan werkt als een digitaal dashboard, waar je verschillende keuzes kunt maken om informatie op te zoeken en te gebruiken. Het is een openbaar kennisplatform, waarvan behalve gemeenten ook andere partners in het publieke domein en inwoners gebruik kunnen maken. We verbreden hiermee de kennis en bieden alle betrokkenen de mogelijkheid om op basis van trends en ontwikkelingen beleid te ontwikkelen en actie te ondernemen.”

  Vergelijking per gemeente
  Een van de nieuwe mogelijkheden van de Brabantscan is de vergelijking die je als bezoeker tussen gemeenten kunt maken. Anne: “Tot nu toe boden we alleen een vergelijking tussen gemeente, GGD-regio’s en soms ook landelijk. Nu kun je de gezondheidsgegevens van jouw gemeente ook vergelijken met bijvoorbeeld die van jouw buurgemeente. We denken eraan om het in de toekomst mogelijk te maken dat gemeenten hun gegevens op basis van bijvoorbeeld inwonertal of andere factoren als het ware kunnen benchmarken met vergelijkbare gemeenten.” En hierbij blijft het niet. “We gaan onze data verder verfijnen met gezondheidsgegevens per wijk of kern. In het voorjaar van 2018 voegen we informatie over de doelgroep 0-11-jarigen toe. Sowieso willen we frequenter gaan monitoren, waardoor de gegevens van de Brabantscan vaker worden ververst.”

  Omgevingsscan
  In de tweede helft van 2018 verschijnt op de Brabantscan ook de Omgevingsscan. “Met informatie over de fysieke leefomgeving en de gezondheidsbeleving van inwoners, in combinatie met gerichte adviezen. Daarmee kunnen we onze gemeenten nog beter van dienst zijn met het oog op de Omgevingswet die eraan zit te komen. Zo breiden we de betekenis en reikwijdte van ons kennisplatform steeds verder uit.”

GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017
scroll to top