GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017

Highlights

Meldpunt Zorg & Overlast bewijst zijn waarde
We hebben in 2017 fors meer meldingen gekregen over personen, waarover zorgen bestaan of die overlast veroorzaken. Van hen hebben we 75% naar reguliere zorg kunnen leiden. Het Meldpunt Zorg & Overlast bewijst dus zijn waarde. Het geniet steeds grotere bekendheid en de effectiviteit is groot. Met dank aan onze burgers, zorgpartners en gemeenten.

Kwetsbaarheid op vergeten plekken
De samenleving telt steeds meer kwetsbare en minder zelfredzame mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij. Die bevinden zich ook vaak op vergeten plekken, bijvoorbeeld op campings. Het verhaal van Fort Oranje is bekend. We hebben in 2017 ook aan andere campingacties deelgenomen, zoals in Rucphen. Daar hebben we een groot aantal mensen naar reguliere zorg kunnen leiden. Met PostNL bespreken we de mogelijkheid om samen de meest kwetsbare personen ‘achter de voordeur’ in beeld te krijgen. PostNL komt immers op nagenoeg alle adressen.

‘Nu niet zwanger’
In 2017 is het project ‘Nu niet zwanger’ van start gegaan. Kwetsbare vrouwen worden begeleid om zwangerschap te voorkomen. Dat gebeurt met voorlichting en het aanbieden van anticonceptie.

Meer lijkschouwen, meer euthanasie
Het aantal lijkschouwen groeit jaarlijks met ca. 10%. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt doordat steeds meer mensen voor euthanasie kiezen. In 2017 hebben we 715 lijkschouwen uitgevoerd. Dit doet de GGD-arts, wanneer er twijfel bestaat aan een natuurlijke dood en bij euthanasie. Bij 298 van de 715 lijkschouwen was in 2017 sprake van euthanasie.

 

Forensische verrichtingen
We hebben in 2017 in opdracht van de politie bijna 1.600 forensische verrichtingen uitgevoerd. Het merendeel, ruim 1.330, betrof arrestantenzorg.

Hulp bij ingrijpende gebeurtenissen
In 2017 hebben we psychosociale hulp geboden bij 21 ingrijpende gebeurtenissen, waarvan de invloed verder ging dan de directe slachtoffers en ook de omgeving in brede zin werd geraakt. Het ging o.a. om zelfdoding, zedenzaken, kindermishandeling, familiedrama, agressie en terrorisme. De gebeurtenissen speelden in Breda, Bergen op Zoom, Chaam, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Werkendam, Woensdrecht en Zundert.

 • Fort Oranje in veel opzichten een eyeopener

  “Toen we begin 2017 ons rapport opleverden over de gezondheidssituatie van de bewoners van camping Fort Oranje, konden we niet bevroeden welke rollen er voor onze organisatie nog waren weggelegd.” Projectleider Zorg Eveline Dekkers blikt terug op een bewogen periode. “Opstaan voor de kwetsbaren van Fort Oranje was als een snelkookpan waarin alles samenkwam.”

  “Hier moeten we alles uit de kast halen”, licht Eveline de bevindingen toe van de momentopname die de GGD op verzoek van de gemeente Zundert had gemaakt. “Een vanuit GGD-perspectief onaanvaardbare situatie. Mensen die buiten onze maatschappij vallen en die we moesten zien toe te brengen naar alle soorten zorg en hulpverlening. Meer dan 100 bewoners kregen een zorgindicatie. De situatie van de ruim 120 kinderen die er woonden, baarde ons extra zorgen.”

   

  Interventie
  Op 23 juni 2017 namen de Veiligheidsregio en de gemeente Zundert het beheer van de camping over. “Toen duidelijk werd dat deze grootschalige interventie noodzakelijk was, hebben we binnen de GGD meteen opgeschaald en een integraal projectteam opgericht. Dat heeft zich intensief ingezet voor de veiligheid en het welzijn van de campingbewoners. Op Fort Oranje was een hulpverleningsteam actief dat samenwerkte met tal van welzijns- en gezondheidsorganisaties zoals Surplus Welzijn, Mee West-Brabant, GGZ Breburg, Leger des Heils en Stichting Barka.”

  Linking pin
  Toen de situatie rond Fort Oranje in de loop van de zomer werd opgeschaald naar GRIP 4, nam de GGD de rol op zich van regisseur en coördinator van de zorg voor de bewoners. “We waren de linking pin tussen de andere kolommen zoals politie, gemeente, beheer en huisvesting. Bovendien waren we druk in de weer met onze ketenpartners en andere instellingen om de hulpverlening en duurzame huisvesting van de bewoners op Fort Oranje en daarbuiten in goede banen te leiden. De GRIP-structuur biedt je weliswaar houvast. Maar toch moet je met elkaar ontdekken wat de beste aanpak is.”

  Eveline heeft een goed gevoel over de geleverde inspanningen. “We hebben op de camping veel mensen verder kunnen helpen die waren vastgelopen. We hebben met alle betrokken partijen zeer intensief samengewerkt. We opereerden als een hecht team, dat de GGD de regierol toevertrouwde. Fort Oranje is in veel opzichten een eyeopener. Het heeft ons geleerd dat multidisciplinair werken de toekomst is, ook binnen de GGD. Bovendien moeten we op zoek naar een innovatieve aanpak om ook mensen die er andere manieren van leven en wonen op nahouden, regie te laten krijgen op hun eigen gezondheid en welzijn.”

Feiten en cijfers

Openbare geestelijke gezondheidszorg20172016
Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Zorg & Overlast1.021704

Via het Meldpunt Zorg & Overlast kunnen burgers en professionals zorgwekkende situaties in hun omgeving melden. Het Meldpunt Zorg & Overlast geniet steeds meer bekendheid in de samenleving en de daaraan gekoppelde vangnetfunctie hebben we in 2017 verder ontwikkeld. Het aantal meldingen bij ons meldpunt is fors gestegen en de effectiviteit is groot: 75% van de personen waarover is gemeld hebben we toegeleid naar reguliere zorg. Hierbij werken we samen met burgers en regionale ketenpartners zoals zorgpartijen en gemeenten.

Forensische zorg20172016
Lijkschouw714619
Arrestantenzorg1.3311.100

GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017
scroll to top